SERVEIS IMMOBILIARIS I PATRIMONIALS

La revaloració constant del patrimoni i la seva seguretat només s’aconsegueixen amb una gestió realment seriosa i eficaç. A Cohabitar Gestió, ens encarreguem de realitzar tots aquells tràmits que comporta la gestió integral del seu patrimoni, per obtenir-ne la màxima rendibilitat i optimització, tot sota la responsabilitat de l’administrador de finques col·legiat.

Realitzem tots els tràmits necessaris perquè no s'hagi d'ocupar ni preocupar del seu immoble.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA

 • Emissió i cobrament de rebuts
 • Gestió, seguiment i control d’impagats
 • Gestió de l’augment del cost de vida i repercussió d’obres i costos dels serveis als arrendataris en lloguer.
 • Supervisió de pagaments (impostos, taxes, arbitris, serveis i subministraments, així com obres i reparacions)
 • Revisió final de liquidacions mensuals
 • Seguiment i control dels sinistres, fins a la seva liquidació total per la companyia d’assegurances
 • Cerquem l’assegurança que millor s’adapti a les necessitats del seu patrimoni

GESTIÓ DE MANTENIMENT I OBRES

Ens ocupem que els seus immobles compleixin les normatives vigents. Amb això aconseguim revalorar la seva propietat, reduir costos i una major seguretat

 • Obres de manteniment i rehabilitació d’edificis
 • Obres i actuacions d’adequació a normatives d’instal·lacions i serveis
 • Atenció d’incidències del dia a dia en matèria d’obres i manteniment
 • Visites a les finques per un control en l’execució de les obres
 • Tramitació d’ajudes en la rehabilitació
 • En tots els casos se sol·licitaran pressupostos de les actuacions a realitzar sense cap compromís, per a l’aprovació de la propietat

GESTIÓ COMERCIAL

 • Centralitzem tota la gestió comercial del seu immoble i fem d’intermediari entre el propietari i l’inquilí per optimitzar el lloguer de la seva propietat.
 • Assessorament a propietaris per una millor rendibilitat
 • Valoració del lloguer dels seus immobles
 • Gestió publicitària adequada per a cada producte
 • Recerca i selecció d’inquilins potencials
 • Confecció de contractes de lloguer
 • Tramitació d’altes dels subministraments
 • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat i butlletins de subministres
 • Servei de lloguer garantitzat

OFICINA VIRTUAL

Per a la seva comoditat, posem a la seva disposició l’Oficina 24h Virtual, on podrà consultar en línia durant 24 hores els 365 dies de l’any, tota la documentació referent al seu immoble. A més podrà realitzar les següents gestions:

 • Consultar les liquidacions, actes i pressupostos