GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS CUBELLES

A Cohabitar som especialistes en l’administració de comunitats de propietaris: oferim un ampli ventall de serveis administratius personalitzats segons les vostres necessitats.  

Serveis d'Administració de finques i comunitats de veïns a Cubelles

Com a administradors de finques a Cubelles, tenim presència a les següents zones:

  • Molí de Baix,
  • Bardají,
  • El Castell de Cubelles,
  • Eixample,
  • Marítim,
  • La Mota de Sant Pere,
  • Clot del Bassó 
  • Les Salines.
administracio comunitats de veins cubelles, comjnitat de veÑins cubelles, administració de finques cubelles, administracio finques cubelles

Els serveis d'administració de finques més demandats a Cubelles

JUNTES DE PROPIETARIS

Convocatòria i Assistència a les Juntes de Propietaris, Redacció de les Actes de les Juntes, Seguiment i execució dels acords de la Junta de Propietaris, Control i seguiment dels estatuts i la normativa interna.

GESTIÓ ECONÒMICA

Entrega d'estats de comptes, Confecció i presentació del pressupost econòmic de l'exercici, Control de morositat, seguiment i cobrament.

OBRES I MANTENIMENT

Control de reparacions i obres de manteniment, Control d'execució i compliment dels serveis contractats, Disseny d’actuació per superar la ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis).

OFICINA VIRTUAL 24/365

Tota la documentació referent a la comunitat de veïns en línia, Informació sobre canvis legals i normatius que afectin la finca, gestió d'incidències en línia