GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

Treballem per la teva Comunitat, per la teva llar, per TU

La nostra principal premissa és que no hi ha dues comunitats de propietaris iguals i per tant, el servei que oferim és personalitzat, proper, compressiu i comprensible pels usuaris.

Actualment, oferim 2 serveis diferenciats a les Comunitats de Propietaris: «GESTIÓ INTEGRAL» i  «COHABITAR A MIDA«

Gestió Integral

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • Gestió personalitzada a través de  l’Oficial Administrador
 • Convocatòria i Assistència a les Juntes de Propietaris
 • Redacció de les Actes de les Juntes
 • Seguiment i execució dels acords de la Junta de Propietaris
 • Control i seguiment dels estatuts i la normativa interna
 •  Gestió davant organismes oficials i de serveis
 • Custòdia de la documentació de la Comunitat
 • Actualització d’arxius i documentació de client per l’adequació al Reglament General de Protecció de Dades
 • COHABITAR GESTIÓ actua com a secretari de la Comunitat

OFICINA VIRTUAL

Posem a la vostra disposició l’aplicació Oficina Virtual, on podrà consultar:

 • Tota la documentació referent a la seva Comunitat, en línia, 24 hores durant els 365 dies de l’any
 • Consultar les liquidacions, actes i pressupostos
 • Informació sobre canvis legals i normatius que afectin la finca

GESTIÓ ECONÒMICA

 • Cada Comunitat té el seu propi compte bancari independent (Ordinari i fons de reserva)
 • Gestió comptable
 • Entrega d’estats de comptes
 • Confecció i presentació del pressupost econòmic de l’exercici
 • Control de morositat, seguiment i cobrament, a més d’oferir assessorament (no inclou  procediment monitori ni judicial)

PROGRAMA DE MANTENIMENT

Per mantenir la finca en un perfecte estat de conservació i funcionament, dissenyem amb la Comunitat de Propietaris:

 • Pla de Manteniment Preventiu i d’actuacions de conservació
 • Control de reparacions i obres de manteniment
 • Control d’execució i compliment dels serveis  contractats
 • Disseny d’actuació per superar la ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis)

Cohabitar a Mida

GESTIÓ INNOVADORA

Disposem d’un MODEL DE GESTIÓ ALTERNATIU pensat per Comunitats de Propietaris que, per dimensió o condicions particulars només volen gaudir d’assessorament i  gestió per part d’un Administrador de Finques Col·legiat per a qüestions comptables, normatives i legals.