Un concepte d’administració adaptat a les necessitats de la seva comunitat.

COHABITAR GESTIÓ, en la seva voluntat d’innovació, desenvolupa un concepte d’administració de finques transversal. A través d’un sistema transparent i eficaç. Pel control i manteniment de la seva comunitat de propietaris:

En què consisteix Cohabitar Gestió + ?

Cohabitar Gestió +(Servei Integral) coordina tots els aspectes relacionats amb l’administració de finques. El nostre equip de professionals realitza una actuació concreta sobre cada edifici per evitar la seva degradació, i adopta una sèrie de mesures, que amb un cost irrellevant, aconsegueixen mantenir la finca en una estat permanent de seguretat i revaloració.

Aquest sistema, afegeix a la clàssica gestió econòmica i administrativa, un programa capdavanter de control i prevenció que es basa en:

 • Manteniment preventiu
 • Manteniment corrector
 • Control i supervisió de serveis

Disposem d’un model de gestió alternatiu, pensat per a Comunitats que únicament volen gaudir de l’assessorament i gestió d’un Administrador de Finques Col·legiat per qüestions comptables, normatives i legals. Demana informació sobre el nostre model: COHABITAR+MODULAR o COHABITAR+ DIGITAL.

Gestió administrativa

 • Gestió personalitzada a través de l’Oficial Administrador
 • Convocatòria i Assistència a les Juntes de propietaris
 • Redacció de les Actes de les Juntes
 • Seguiment i execució dels acords de la Junta de Propietaris
 • Control i seguiment dels estatuts i la normativa interna
 • Gestió davant d’organismes oficials i de serveis
 • Custòdia de la documentació de la Comunitat
 • Actualització d’arxius de client i adequació al Reglament General de Protecció de Dades
 • COHABITAR GESTIÓ actua com a secretari de la comunitat

Gestió econòmica

 • Cada Comunitat té el seu propi compte bancari independent (Ordinari i Fons de Reserva)
 • Gestió comptable a temps real
 • Lliurament d’estats de comptes
 • Confecció i presentació del pressupost econòmic de l’exercici
 • Control de morositat, seguiment i cobrament, a més d’oferir assessorament jurídic (inclòs tot el procediment extrajudicial)

Oficina Virtual

Posem a la seva disposició l’APP COHABITAR (disponible en Android i IOS). Funciona com a Oficina Virtual, on podrà consultar en línia durant 24 hores, tota la documentació referent al seu immoble. A més, podrà realitzar les següents gestions:

 • Consultar les liquidacions, actes i pressupostos
 • Sol·licitar certificats i documents
 • Gestió d’ús dels espais comunitaris

Programa de manteniment

Per tal de mantenir la finca en un perfecte estat de conservació i funcionament realitzem:

 • Pla de manteniment preventiu
 • Estudi i disseny d’actuacions a desenvolupar per part de la nostra Oficina Tècnica
 • Actuacions de supervisió en:
  • Elements constructius: Exteriors / Interiors
  • Instal·lacions generals (zones comunes, ascensors, electricitat, aigua, gas, etc.)

Control i supervisió de serveis